An initial analysis of the Danish data

An initial analysis of the Danish data

Anne Mauritsen
18/09/2023

Analysis | Danish | Denmark

Anne Lundahl Mauritsen, Postdoctoral Researcher, Aarhus University

RECOVIRA-projektet skrider fremad, og i denne blogpost – det første af sin slags på dansk – giver vi et indblik i de fund, vi indtil videre har identificeret i de danske data. I vores sidste blogpost var vi i det første stadie af feltarbejdet og havde indsamlet data primært i den buddhistiske gruppe. Siden da har vi gennemført dataindsamling i en af kirkerne samt interviewet forskellige repræsentanter for andre religiøse grupper. Grupperne, som disse repræsentanter tilhører, bliver ikke genstand for feltarbejde, men disse mere fritstående interviews har alligevel givet en større bredde til projektet, i det flere grupper får en stemme. Vi har nu etableret kontakt til den næste kirke, hvor der skal indsamles data. Desværre har det vist sig svært at få en muslimsk gruppe til at deltage i projektet, men vi forsøger via forskellige netværk at se, om ikke det alligevel kan lade sig gøre.

For nu har vi altså indsamlet lidt over halvdelen af data, og vi kan således begynde at se nogle trends i materialet, om end vi ikke endnu har lavet en dybdegående analyse. Vi vil her præsentere to tendenser.

For det første er det en gennemgående tendens, at grupperne er vendt tilbage til at møde fysisk til deres praksisser. Mange informanter fremhæver, at dét at mødes fysisk og være nærværende sammen i samme rum ikke kan erstattes digitalt, fordi følelsen af fællesskab og sammenhørighed ikke på samme måde kan genskabes igennem det digitale. Dét at få øjenkontakt med et andet medlem eller med lederen eller at dufte og sanse rummet og at mærke stemningen fremhæves af mange som absolut essentielt og meningsgivende for dem i deres religiøse liv. Videre har flere informanter også pointeret at forskellige ritualer, såsom nadvere eller belæringer, virker mest autentiske og virkelige, når den religiøse leder er fysisk present. 

For det andet kan vi se, at håndteringen af pandemien og den digitale omstilling, grupperne har gennemført eller forsøgt at gennemføre, er stærkt afhængig af de lokale ressourcer, gruppen har til rådighed. Disse ressourcer relaterer sig blandt andet til de generationer, der er repræsenteret i gruppen, de digitale ressourcer og udstyr, der har været adgang til og diversiteten i gruppen. Grupper med yngre medlemmer, medlemmer, der har digitale kompetencer og generelt grupper med flere medlemmer er lykkedes bedre med at omstille sig til det digitale end mindre grupper med ældre og færre medlemmer.

Vi ser frem til at have det samlede materiale indsamlet og til at påbegynde en dybere analyse, både på den danske såvel som på de andre landes data, men for nu kan ovenstående give et første indblik i projektets fund.

Image credit: image provided by the author

This site is registered on wpml.org as a development site.